#субботник

Фотографии: alberd191086, alexandria_16, arisha2608, azudina, belouss, belouss, chukanchikova, dariasuvorova, 
dlagovskiy, gamartz_alena, jane_verizhnikova, lolligan__, oksanashurygina, olesiselo, polinka_nesterova, stereorabbit,
tarasovvva, tymchenko_veron, v_v0lkOva, vsudubudu, zhulide,